Rezzum aḏ tafem

Siḏna Ƹisa inna: "Rezzum, ataf aḏ tafem."

Aqawem lmuqeddima n Ṯɣuri n Lkitab n Arebbi akeḏ 27 ȓqiṣa zi Lkitab n Arebbi ḥima a neqqar akeḏ jmaƹeṯ n imeddukar niɣ familya nneɣ.

Partager